Popularne emisije

Pregled programa za celu nedelju

Programska šema

6:05h DOKUMENTARNI  FILM R
7:00h EPP
07:00h MUZIČKI SPOTOVI
7:30h crtani film
7:55H Basna
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55H EPP
9:00H MUZIČKI SPOTOVI
9:50H DALI ZNATE
10:00H MISLI VELIKANA
10:05H LEK IZ PRIRODE
10:25H EPP
10:30H DOKUMENTARNI  FILM R
11:30H Agro dan
11:50H MISLI VELIKANA
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H Lica zivota R
13:55H EPP
14:00H SERIJA
15:00H FILM
16:30H Agro dan
17:00H MUZIKA
17:50H EPP
17:50H DALI ZNATE
18:00H LEK IZ PRIRODE
18:25H EPP
18:30H PRIČA O…
19:00H MUZIČKI SPOTOVI
19:30H Agro dan
19:55H Basna
19:58H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:45H DALI ZNATE
20:55H EPP
21:00H SERIJA
21:55H EPP
22:00H A šta Vi mislite…
23:30H MISLI VELIKANA
23:35H MUZIČKI SPOTOVI
00:00H ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H Lica zivota
01:00H DOKUMENTARNI  FILM  R
02:00H FILM
04:00H KONCERT U PODNE
05:00H SERIJA
6:05h DOKUMENTARNI  FILM  R
7:00h EPP
07:00h MUZIČKI SPOTOVI
7:30h crtani film
7:55H Basna
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55H EPP
9:00H MUZIČKI SPOTOVI
9:50H DALI ZNATE
10:00H SRPSKI SLIKARI
10:05H KUĆICA U CVEĆU
10:25H EPP
10:30H DOKUMENTARNI  FILM  R
11:30H Agro dan
11:50H SRPSKI SLIKARI
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H A šta Vi mislite… repriza
13:55H EPP
14:00H SERIJA
15:00H FILM
16:30H Agro dan
17:00H MUZIČKI SPOTOVI
17:50H EPP
17:50H DALI ZNATE
18:00H KUĆICA U CVEĆU
18:25H EPP
18:30H DOMAĆINSKI
19:00H MUZIČKI SPOTOVI
19:30H Agro dan
19:55H Basna
19:58H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:45H DALI ZNATE
20:55H EPP
21:00H SERIJA
21:55H EPP
22:00H FILM
23:30H EPP
23:30H SRPSKI SLIKARI
23:35H MUZIČKI SPOTOVI
00:00H ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H A šta Vi mislite…
01:00H DOKUMENTARNI  FILM  R
02:00H FILM
04:00H KONCERT U PODNE
05:00H SERIJA
6:05h DOKUMENTARNI  FILM  R
7:00h EPP
07:00h MUZIČKI SPOTOVI
7:30h crtani film
7:55H Basna
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55H EPP
9:00H MUZIČKI SPOTOVI
9:50H DALI ZNATE
10:00H SRPSKI VAJARI
10:05H Preduzetnik
10:25H EPP
10:30H DOKUMENTARNI  FILM  R
11:30H Agro dan
11:50H SRPSKI VAJARI
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H DOMAĆINSKI  R
13:55H EPP
14:00H SERIJA
15:00H FILM
16:30H Agro dan
17:00H MUZIČKI SPOTOVI
17:50H EPP
17:50H DALI ZNATE
18:00H Preduzetnik 1
18:25H EPP
18:30H MUZIČKI SPOTOVI
19:00H MUZIČKI SPOTOVI
19:30H Agro dan
19:55H Basna
19:58H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:45H DALI ZNATE
20:55H EPP
21:00H SERIJA
21:55H EPP
22:00H FILM
23:30H EPP
23:30H SRPSKI VAJARI
23:35H MUZIČKI SPOTOVI
00:00H ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H TV VODIČ R
01:00H DOKUMENTARNI  FILM R
02:00H FILM
04:00H KONCERT U PODNE
05:00H SERIJA
6:05h DOKUMENTARNI  FILM R
7:00h EPP
07:00H MUZIČKI SPOTOVI
7:30h crtani film
7:55H Basna
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55H EPP
9:00H MUZIČKI SPOTOVI
9:50H DA LI ZNATE
10:00H DA LI STE ZNALI?
10:05H MOBIL AUTO
10:25H EPP
10:30H DOKUMENTARNI  FILM R
11:30H Agro dan
11:50H DA LI STE ZNALI?
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H PRIČA O… R
13:55H EPP
14:00H SERIJA
15:00H FILM
16:30H Agro dan
17:00H MUZIČKI SPOTOVI
17:50H EPP
17:50H DALI ZNATE
18:00H MOBIL AUTO R
18:25H EPP
18:30H LICE ESTRADE R
19:00H MUZIČKI SPOTOVI
19:30H Agro dan
19:55H Basna
19:58H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:45H DALI ZNATE
20:55H EPP
21:00H SERIJA
21:55H EPP
22:00H FILM
23:30H EPP
23:30H DA LI STE ZNALI?
23:35H MUZIČKI SPOTOVI
00:00H  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H KROZ BEOGRAD R
01:00H DOKUMENTARNI  FILM R
02:00H FILM
04:00H KONCERT U PODNE
05:00H SERIJA
6:05h DOKUMENTARNI  FILM R
7:00h EPP
7:00h MUZIČKI SPOTOVI
7:30h crtani film
7:55H Basna
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55H EPP
9:00H MUZIČKI SPOTOVI
9:50H DALI ZNATE
10:00H FOTO-VREMEPLOV
10:05H Putopisi
10:25H EPP
10:30H DOKUMENTARNI  FILM R
11:30H Agro dan
11:50H FOTO-VREMEPLOV
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H Srbija u kadru R
13:55H EPP
14:00H SERIJA
15:00H FILM
16:30H Agro dan
17:00H MUZIČKI SPOTOVI
17:50H EPP
17:50H DALI ZNATE
18:00H Putopisi R
18:25H EPP
18:30H TV VODIČ
19:00H MUZIČKI SPOTOVI
19:30H Agro dan
19:55H Basna
19:58H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:45H DALI ZNATE
20:55H EPP
21:00H SERIJA
21:55H EPP
22:00H FILM
23:30H EPP
23:30H FOTO-VREMEPLOV
23:35H MUZIČKI SPOTOVI
00:00H  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H PRIČA O…R
01:00H DOKUMENTARNI  FILM R
02:00H FILM
04:00H KONCERT U PODNE
05:00H SERIJA
6:05H DOKUMENTARNI  FILM R
7:00h EPP
7:00H MISLI VELIKANA
7:30H Agro dan
8:00H DALI ZNATE
8:30H Agro dan
8:55h EPP
9:00H SERIJA
9:50H DALI ZNATE
09:55H EPP
10:00H SERIJA
10:55H EPP
11:00H SERIJA
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H KUVAMO ZA VAS
13:55H EPP
14:00H Srbija u kadru
15:00H MUZIČKI SPOTOVI
16:00H INDIJA PUTOPISI R
16:25H EPP
17:00H VIKEND KALEIDOSKOP
17:50H DALI ZNATE
17:55H EPP
18:00H A ŠTA VI MISLITE R
18:55H EPP
19:00H Basna
19:05H Agro dan
19:20H MUZIČKI SPOTOVI
19:55H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:55H EPP
21:00H LICE ŽIVOTA
20:50H DALI ZNATE
22:00H DOKAZ STVARANJA SVETA
23:00H EPP
23:05H TV VODIČ R
23:30H EPP
00:00H ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H RASKOVINIK R
01:00H DOKUMENTARNI  FILM R
02:00H SERIJA R
03:00H SERIJA R
04:00H SERIJA R
05:00H KONCERT U PODNE
6:05H DOKUMENTARNI  FILM R
7:00h EPP
7:00H MISLI VELIKANA
7:30H Agro dan
8:00H MUZIČKI SPOTOVI
8:30H Agro dan
8:55h EPP
9:00H SERIJA R
09:50H EPP
10:00H SERIJA R
10:55H EPP
11:15H TV VODIČ R
11:55H EPP
12:00H KONCERT U PODNE
13:00H INDIJA PUTOPISI
13:55H EPP
14:00H VIKEND KALEIDOSKOP
15:00H MUZIČKI SPOTOVI
16:00H KUVAMO ZA VAS R
16:25H EPP
17:00H Srbija u kadru R
17:55H EPP
18:00H Lica zivota R
18:55H EPP
18:55H DA LI STE ZNALI?
19:00H Basna
19:05H Agro dan
19:20H MUZIČKI SPOTOVI
19:55H EPP
20:00H DOKUMENTARNI  FILM
20:55H EPP
20:55H FOTO-VREMEPLOV
21:00H FILM
23:00H EPP
23:05H TV VODIČ R
23:30H EPP
00:00H  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05H EPP
00:05H DOKAZ STVARANJA SVETA
01:00H DOKUMENTARNI  FILM R
02:00H SERIJA R
03:00H SERIJA R
04:00H MUZIČKI SPOTOVI
05:00H KONCERT U PODNE