Kontakt

Društvo za informisanje i komunikacije Info Ras d.o.o.

PIB: 107934583
MATIČNI BROJ: 20900121
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 10z, Beograd
Direktor: Zoran Kordić
Glavni i odgovorni urednik: Zoran Kordić

Email: office@rastv.rs

Telefon: 011 311 02 16