6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MUZIČKI SPOTOVI
7:45 crtani film
7:55 Basna
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 TAJANSTVENA ŽENA serija R
10:00 MISLI VELIKANA
10:05 LEK IZ PRIRODE
10:25 EPP
10:30 DOKUMENTARNI  FILM R
11:30 Agro dan
11:50 MISLI VELIKANA
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 A šta Vi mislite… repriza
13:55 EPP
14:00 SANTA DIABLA serija R
15:00 FILM  R
16:25 EPP
16:30 Agro dan
17:00 TAJNSTVENA ŽENA serija
18:00 LEK IZ PRIRODE  R
18:25 EPP
18:30 PRIČA O… P
19:00 MUZIČKI SPOTOVI
19:30 Agro dan
19:55 Basna
19:58 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 EPP
21:00 SANTA DIABLA serija
21:55 EPP
22:00 FILM
23:30 MISLI VELIKANA
23:35 MUZIČKI SPOTOVI
0:00 ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 LICE ŽIVOTA R
1:00 DOKUMENTARNI FILM R
2:00 FILM R
4:00 KONCERT U PODNE
5:00 SANTA DIABLA serija R
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MUZIČKI SPOTOVI
7:45 crtani film
7:55 Basna
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 TAJANSTVENA ŽENA serija R
10:00 SRPSKI SLIKARI
10:05 KUĆICA U CVEĆU
10:25 EPP
10:30 DOKUMENTARNI  FILM R
11:30 Agro dan
11:50 SRPSKI SLIKARI
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 Lice života R
13:55 EPP
14:00 SANTA DIABLA serija R
15:00 FILM  R
16:25 EPP
16:30 Agro dan
17:00 TAJNSTVENA ŽENA serija
18:00 KUĆICA U CVEĆU
18:25 EPP
18:30 PRIČA O… R
19:00 MUZIČKI SPOTOVI
19:30 Agro dan
19:55 Basna
19:58 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 EPP
21:00 SANTA DIABLA serija
21:55 EPP
22:00 FILM
23:30 SRPSKI SLIKARI
23:35 MUZIČKI SPOTOVI
0:00 ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 a sta vi mislite repriza
1:00 DOKUMENTARNI FILM R
2:00 FILM R
4:00 KONCERT U PODNE
5:00 SANTA DIABLA serija R
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MUZIČKI SPOTOVI
7:45 crtani film
7:55 Basna
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 TAJANSTVENA ŽENA serija R
10:00 SRPSKI VAJARI
10:05 Preduzetnik
10:25 EPP
10:30 DOKUMENTARNI  FILM R
11:30 Agro dan
11:50 SRPSKI VAJARI
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 LICE ESTRADE repriza
13:55 EPP
14:00 SANTA DIABLA serija R
15:00 FILM  R
16:25 EPP
16:30 Agro dan
17:00 TAJNSTVENA ŽENA serija
18:00 Preduzetnik R
18:25 EPP
18:30 KROZ BEOGRAD
19:00 MUZIČKI SPOTOVI
19:30 Agro dan
19:55 Basna
19:58 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 EPP
21:00 SANTA DIABLA serija
21:55 EPP
22:00 FILM
23:30 SRPSKI VAJARI
23:35 MUZIČKI SPOTOVI
0:00 ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 IZA 11 R
1:00 DOKUMENTARNI FILM R
2:00 FILM R
4:00 KONCERT U PODNE
5:00 SANTA DIABLA R
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MUZIČKI SPOTOVI
7:45 crtani film
7:55 Basna
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 TAJANSTVENA ŽENA serija R
10:00 DA LI STE ZNALI?
10:05 MOBIL AUTO P
10:25 EPP
10:30 DOKUMENTARNI  FILM R
11:30 Agro dan
11:50 DA LI STE ZNALI?
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 KROZ BEOGRAD R
13:55 EPP
14:00 SANTA DIABLAserija  R
15:00 FILM  R
16:25 EPP
16:30 Agro dan
17:00 TAJNSTVENA ŽENA serija
18:00 MOBIL AUTO R
18:25 EPP
18:30 KULINARSKE PRIČE P
19:00 MUZIČKI SPOTOVI
19:30 Agro dan
19:55 Basna
19:58 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 EPP
21:00 SANTA DIABLA serija
21:55 EPP
22:00 FILM
23:30 DA LI STE ZNALI?
23:35 MUZIČKI SPOTOVI
0:00  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 KROZ BEOGRAD R
1:00 DOKUMENTARNI FILM R
2:00 FILM R
4:00 KONCERT U PODNE
5:00 SANTA DIABLA R
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MUZIČKI SPOTOVI
7:45 crtani film
7:55 Basna
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 TAJANSTVENA ŽENA serija R
10:00 FOTO-VREMEPLOV
10:05 Zemlja Dobrih domacina
10:25 EPP
10:30 DOKUMENTARNI  FILM R
11:30 Agro dan
11:50 FOTO-VREMEPLOV
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 Srbija u kadru R
13:55 EPP
14:00 SANTA DIABLA serija R
15:00 FILM  R
16:25 EPP
16:30 Agro dan
17:00 TAJNSTVENA ŽENA serija
18:00 Zemlja Dobrih domacina R
18:25 EPP
18:30 TV VODIČ
19:00 MUZIČKI SPOTOVI
19:30 Agro dan
19:55 Basna
19:58 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 EPP
21:00 SANTA DIABLA serija
21:55 EPP
22:00 FILM
23:30 FOTO-VREMEPLOV
23:35 MUZIČKI SPOTOVI
0:00  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 PRIČA O…R
1:00 DOKUMENTARNI FILM R
2:00 FILM R
4:00 KONCERT U PODNE
5:00 SANTA DIABLA R
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MISLI VELIKANA
7:30 Agro dan
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 SANTA DIABLA serija R
9:55 EPP
10:00 SANTA DIABLA serija R
10:55 EPP
11:00 SANTA DIABLA serija R
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 KUVAMO ZA VAS
13:55 EPP
14:00 Srbija u kadru
15:00 MUZIČKI SPOTOVI
16:00 INDIJA POUTOPISI R
16:25 EPP
17:00 VIKEND KALEIDOSKOP
17:55 EPP
18:00 A ŠTA VI MISLITE R
19:00 Basna
19:05 Agro dan
19:20 MUZIČKI SPOTOVI
19:55 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
21:00 LICE ŽIVOTA
22:00 DOKAZ STVARANJA SVETA
23:00 EPP
23:05 TV VODIČ R
0:00  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 RASKOVINIK R
1:00 DOKUMENTARNI  FILM R
2:00 SANTA DIABLA serija R
3:00 SANTA DIABLA serija R
4:00 SANTA DIABLA serija R
5:00 KONCERT U PODNE
6:00 EPP
6:05 DOKUMENTARNI  FILM R
7:00 MISLI VELIKANA
7:30 Agro dan
8:00 MUZIČKI SPOTOVI
8:30 Agro dan
8:55 EPP
9:00 SANTA DIABLA serija R
9:50 EPP
10:00 SANTA DIABLA serija R
10:55 EPP
11:15 TV VODIČ R
11:55 EPP
12:00 KONCERT U PODNE
13:00 INDIJA PUTOPISI
13:55 EPP
14:00 VIKEND KALEIDOSKOP R
15:00 MUZIČKI SPOTOVI
16:00 KUVAMO ZA VAS R
16:25 EPP
17:00 Srbija u kadru R
17:55 EPP
18:00 LICE ŽIVOTA R
18:55 DA LI STE ZNALI?
19:00 Basna
19:05 Agro dan
19:20 MUZIČKI SPOTOVI
19:55 EPP
20:00 DOKUMENTARNI  FILM
20:55 FOTO-VREMEPLOV 7
21:00 A šta Vi mislite…
22:00 DOKAZ STVARANJA SVETA
22:55 EPP
23:05 TV VODIČ R
0:00  ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
0:05 RASkovnik
1:00 DOKUMENTARNI  FILM R
2:00 SANTA DIABLA serija R
3:00 SANTA DIABLA serija R
4:00 TV VODIČ R
5:00 KONCERT U PODNE