Programska šema

  • PONEDELJAK
  • UTORAK
  • SREDA
  • ČETVRTAK
  • PETAK
  • SUBOTA
  • NEDELJA

6:00SERIJA: GORKA OSVETA (R)
7:00SKICA ZA PORTRET (R)
8:00AGRODAN
8:20VIDEO FAKTI (R)
9:00RAS EMISIJA
10:00MUZIČKI SPOTOVI
10:40AGRO DAN
11:00DOKUMENTARNI FILM (R)
12:00KONCERT U PODNE
13:00SKICA ZA PORTRET (R)
14:00SERIJA: HETTY FEATHER (R)
15:00AGRO DAN
15:20VIDEO FAKTI (R)
16:00SERIJA: PAYBACK (R)
17:00AGRO DAN
17:20MUZIČKI SPOTOVI
18:00SERBIKA
18:30DOKUMENTARNI FILM (R)
19:00AGRO DAN
19:20MUZIČKI SPOTOVI
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA: HETTY FEATHER
22:00DREVNI TRAGOVI - GORAN ŠARIĆ
23:00DOKUMENATRNI FILM
23:30MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIĆ
00:05DOKUMENTARNI FILM (R)
01:00FILM
02:30DOKUMENTARNI FILM (R)
03:00SERIJA: PAYBACK (R)
04:00KONCERT U PODNE
05:00SERIJA: HETTY FEATHER (R)

6:00DOKUMENTARNI FILM
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30CRTANI FILMOVI
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00MUZIČKI SPOTOVI
9:45VEŽBAJTE SA NAMA
10:05KUĆICA U CVEĆU
10:30DOKUMENTARNI FILM
11:30AGRO DAN
12:00KONCERT U PODNE
13:00DREVNI TRAGOVI
14:00SERIJA: Gazdarica
15:00FILM
16:30AGRO DAN
17:00MUZIČKI SPOTOVI
18:00KUĆICA U CVEĆU
18:30MUZIČKI SPOTOVI
19:00NAŠE ZDRAVLJE
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA: Gazdarica
21:40MUZIČKI SPOTOVI
22:00PRIČA O...
23:00DOKUMENTARNI FILM
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05FILM
02:00PRIČA O...
03:00DOKUMENTARNI FILM
04:00KONCERT U PODNE
05:00SERIJA: Gazdarica

6:00DOKUMENTARNI FILM
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30CRTANI FILMOVI
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00MUZIČKI SPOTOVI
9:45VEŽBAJTE SA NAMA
10:05PREDUZETNIK
10:30DOKUMENTARNI FILM
11:30AGRO DAN
12:00KONCERT U PODNE
13:00NAŠE ZDRAVLJE
14:00SERIJA: Gazdarica
15:00FILM
16:30AGRO DAN
17:00PRIČA O...
18:00PREDUZETNIK
18:30MUZIČKI SPOTOVI
19:00POD KAPOM NEBESKOM
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA: Gazdarica
21:40MUZIČKI SPOTOVI
22:00VEČITI DERBI - VEČITA TEMA
23:00DOKUMENTARNI FILM
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05FILM
02:00VEČITI DERBI - VEČITA TEMA
03:00DOKUMENTARNI FILM
04:00KONCERT U PODNE
05:00SERIJA: Gazdarica

6:00DOKUMENTARNI FILM
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30CRTANI FILMOVI
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00MUZIČKI SPOTOVI
9:45VEŽBAJTE SA NAMA
10:05MOBIL AUTO
10:30DOKUMENTARNI FILM
11:30AGRO DAN
12:00KONCERT U PODNE
13:00MUZIČKI SPOTOVI
14:00SERIJA: Gazdarica
15:00FILM
16:30AGRO DAN
17:00VEČITI DERBI - VEČITA TEMA
18:00MOBIL AUTO
18:30VIDEO FAKTI
19:00DREVNI TRAGOVI
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA: Gazdarica
21:40MUZIČKI SPOTOVI

22:00VIDEO FAKTI
23:00DOKUMENTARNI FILM
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05FILM
02:00DREVNI TRAGOVI
03:00DOKUMENTARNI FILM
04:00KONCERT U PODNE
05:00SERIJA: Gazdarica

6:00DOKUMENTARNI FILM
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30CRTANI FILMOVI
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00MUZIČKI SPOTOVI
9:45VEŽBAJTE SA NAMA
10:05MUZIČKI SPOTOVI
10:30DOKUMENTARNI FILM
11:30AGRO DAN
12:00KONCERT U PODNE
13:00SRBIJA U KADRU
14:00SERIJA: Gazdarica
15:00FILM
16:30AGRO DAN
17:00MUZIČKI SPOTOVI
18:00MUZIČKI SPOTOVI
18:30POD KAPOM NEBESKOM
19:00MUZIČKI SPOTOVI
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA: Gazdarica
21:40MUZIČKI SPOTOVI
22:00SKICA ZA PORTRET
23:00DOKUMENTARNI FILM
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05FILM
02:00DREVNI TRAGOVI
03:00DOKUMENTARNI FILM
04:00KONCERT U PODNE
05:00SERIJA: Gazdarica

6:00DOKUMENTARNI FILM R
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30AGRO DAN
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00VEŽBAJTE SA NAMA

9:30VINO I VINOGRADARSTVO
10:00SERIJA Beck
11:00SKICA ZA PORTRET
12:00KONCERT U PODNE
13:00Kuvamo za vas u australijskoj rezidenciji
14:00SRBIJA U KADRU
15:00MUZIČKI SPOTOVI
16:00VINO I VINOGRADARSTVO
17:00VIKEND KALEIDOSKOP
18:00MUZIČKI SPOTOVI
19:00MUZIČKI SPOTOVI
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA Beck
22:00MUZIČKI SPOTOVI
23:00PRIČA O...
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05POD KAPOM NEBESKOM
01:00DOKUMENTARNI FILM
02:00SERIJA: Gazdarica
03:00SERIJA: Gazdarica
04:00SERIJA: Gazdarica
05:00KONCERT U PODNE

6:00DOKUMENTARNI FILM
7:00MUZIČKI SPOTOVI
7:30AGRO DAN
8:00MUZIČKI SPOTOVI
8:30AGRO DAN
9:00VEŽBAJTE SA NAMA

9:45MUZIČKI SPOTOVI
10:00SERIJA Beck
11:00MUZIČKI SPOTOVI
12:00KONCERT U PODNE
13:00MUZIČKI SPOTOVI
14:00VIKEND KALEIDOSKOP
15:00MUZIČKI SPOTOVI
16:00VINO I VINOGRADARSTVO
17:00SRBIJA U KADRU
18:00MUZIČKI SPOTOVI
19:00MUZIČKI SPOTOVI
19:30AGRO DAN
20:00DOKUMENTARNI FILM
21:00SERIJA Beck
22:00MUZIČKI SPOTOVI
23:00PRIČA O...
23:35MUZIČKI SPOTOVI
00:00ZLATKO MANOJLOVIC JEDNOJ ŽENI
00:05POD KAPOM NEBESKOM
01:00DOKUMENTARNI FILM
02:00SERIJA: Gazdarica
03:00SERIJA: Gazdarica
04:00VINO I VINOGRADARSTVO
05:00KONCERT U PODNE