RASkovnik

Razotkriva velike istorijske laži, prevare, falsifikate...

RASkovnik je pokrenut s idejom da razotkriva velike istorijske laži, prevare, falsifikate, da osvetljava tamne i manje vidljive delove naše
prošlosti a sve sa idejom da sadašnjost i budućnost živimo poznavajući istinu, ceneći je i puštajući da nas ona usmerava. Raskovnik je neka vrsta katedre koju drži Milan Vidojević, po opštim ocenama najbolji poznavalac mračnih tunela naše prošlosti, ali i ezoterije,
tajnih nauka i tajnih društava. Raskovnik je na programu svakog petka u 23 sata