Projekat Tv RAS baziran je na ideji povratka starim vrednostima i osnovnim postulatima tv-a, a to je da edukuje i zabavi gledaoce. U moru reality show programa koji se takmiče u degradiranju moralnih vrednosti i plasiranju krajnje neprimerenih poruka mladima Tv Ras planira da ponudi potpuno drugačiju programsku šemu zasnovanu na kvalitetnim sadržajima uradjenim po svetskim standardima i tako pokaže da sadržaji tog tipa i te kako imaju svoju publiku.

Struktura programa

1. Kulturno zabavni i dokumentarni program
2. Dečiji program
3. Muzički program
4. Filmski i serijski program
5. Nezavisna produkcija

1. Kulturno zabavni i dokumentarni program

Ovoj vrsti programa Tv RAS pridaje veliki značaj i trudi se da na pristojan način zabavi svoje gledaoce, ali nudeći usput i mnogo informacija.
Glavni oslonac programa leži u kvalitetnim dokumentarnim emisijama u prvoj godini mahom externe proizvodnje a od sledeće godine i sopstvene.
Osnovni postulat uredničkog usmerenja kroz program je potreba da edukuje i podseti na prave vrednosti, koje nažalost sve manje prostora nalaze u programima kako nacionalnih tako i ostalih medija u Srbiji.

2. Dečiji program

Postojanje dečijeg programa u spostvenoj produkciji i jasno definisanom terminu emitovanja je jedna od specifičnosti koja razdvaja Tv RAS od ostalih kablovskih emitera

3. Muzički program

Muzičke emisije se dele na dnevne i specijal.

4. Filmski i serijski program

Filmski i serijski program se nabavlja kao tematska celina prema potrebi(humor, drama, sekcija…) u zavisnosti od vremena emitovanja i ciljne grupe gledalaca.
Poseban segment ovog programa je namenjen deci. Filmovi i serije nailaze na izuzetno veliku pažnju, pa je tendencija njegovog povećanja po obimu i diferenciranja prema uzrastu.

Materijali za emitovanja obrađuju se u posebnoj montažnoj jedinici, koja se koristi i za izradu promo segmenata vlastite produkcije

dozvola-ras-televizija