Crtana serija u japansko – holandskoj produkciji, snimljena I emitovana širom Azije i Evrope od 1989 do 1991 godine.Glavni lik je patka Alfred Džonatan Kvak. Njegova porodica živi u izmišljenoj zemlji Okeaniji „Velika otadžbina“, koja pak nema nikakve veze sa istoimenom grupom ostrva, već geografski najviše podseća na Holandiju. Njegovi roditelji Johan Sebastijan i Ana aluzija su na kompozitora Johana Sebastijana Baha i njegovu suprugu, a sva braća i sestre, kojih je bilo šest, poginuli su u saobraćajnoj nesreći nekoliko dana nakon rodjenja Alfreda….Usvaja ga prvi komšija krtica Henk sa kojim provodi detinjstvo i ranu mladost…